-----------------------


GIỚI THIỆU CHUNG

 

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM có quan hệ đối tác với hơn 500 trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Quan hệ quốc tế được thể hiện trong nhiều hình thức đa dạng bao gồm:

1) Trao đổi sinh viên và giảng viên theo các chương trình ngắn hạn và dài hạn;
2) Các chương trình học tập ở nước ngoài;
3) Các chương trình đào tạo chung và công nhận tín chỉ lẫn nhau cấp đại học học sau đại học;
4) Các dự án nghiên cứu chung và
5) Tổ chức hội nghị/hội thảo khoa học quốc tế và liên kết xuất bản ấn phẩm khoa học về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Các chương trình hợp tác quốc tế của Nhà trường trong thời gian qua được thực hiện với các đối tác ở các quốc gia, vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipin, Trung Quốc, Đài Loan...

---------------------------------------

I. Chức năng, nhiệm vụ Phòng ĐN&QLKH (Mảng hợp tác quốc tế) 
- Tham mưu cho Nhà trường xây dựng và triển khai chiến lược phát triển HTQT;  
- Làm cầu nối giữa các đối tác quốc tế với các đơn vị trong trường, hỗ trợ các đơn vị trong trường triển khai các hoạt động HTQT;  
- Lập kế hoạch, xúc tiến tổ chức thực hiện, quản lý, theo dõi các họat động liên quan đến việc HTQT trong trường;  
- Triển khai một số chương trình liên kết đào tạo theo sự chỉ đạo của Nhà trường...

II. Tổ chức nhân sự
Tổng số cán bộ, công nhân viên:  11 người.

Liên hệ:  
PHÒNGĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC   
- ĐT : (848)-38 293828 (114)  
- Fax : (84) 08-38-221-903  
- Email : era@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.