Buổi giới thiệu các đề tài nghiên cứu của các giảng viên các Khoa cùng giảng viên của Đại học Stirling, Anh Quốc

Nhà trường thông báo đên các đơn vị về Buổi giới thiệu các đề tài nghiên cứu do các giảng viên của các Khoa cùng giảng viên của Đại học Stirling, Anh Quốc thực hiện như sau:

Mục đích: cung cấp cơ hội cho giảng viên, sinh viên đang nghiên cứu và học tập trong khối xã hội nhân văn tìm hiểu về các đê tài nghiên cứu do giảng viên hai trường đã và đang thực hiện, nhằm qua đó đây mạnh tăng cường hợp tác quốc tế và giới thiệu cho các đối tượng quan tâm các đề tài cũng như cách thức tìm hiểu và trình bày một đề tài nghiên cứu.

Thời gian và địa điểm: Thứ Sáu ngày 9/11/2018 từ 9:00 đến 12:00; Phòng C205, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.