Chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên với các đối tác quốc tế

Các đối tác thực hiện chương trình liên kết quốc tế hiện nay với Trường ĐH KHXH&NV gồm:

 

University of Stirling, UK

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Truyền thông (MSc. in Media and Communication Management)

 

Deakin University, Australia

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Báo chí – Truyền thông (2+2)

 

University of Findlay, USA

Chương trình hợp tác trao đổi giảng viên

 

John Carroll University, USA

Chương trình hợp tác trao đổi giảng viên

 

Busan University of Foreign Studies, Korea

Hợp tác đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy (2+2) 

 

Chungwoon University, Korea

Hợp tác đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy (3+1, 2+2)

 

Youngsan University, Korea

Hợp tác đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy (3+1, 2+2)

 

Guangxi University for Nationalities, China

Chương trình trao đổi sinh viên (3+1)

 

Xiangsihu College, China

Chương trình trao đổi sinh viên (3+1)

 

University of Pau, France

Chương trình hợp tác đào tạo Cử nhân Địa lý

 

The Association Montessori Internationale

Khóa học Nhập môn Phương pháp Giáo dục Montessori

 

Ehle Language Institute, Japan

Du học và làm việc tại Osaka, Nhật Bản

 

Hiroshima Shudo University, Japan

Khóa học ngắn hạn Tìm hiểu Việt Nam: Học tập, tham quan các công ty Nhật Bản tại Việt Nam

 

Meiji University, Japan

Khóa học ngắn hạn Tìm hiểu Việt Nam: Kinh tế, xã hội, văn hóa và ngôn ngữ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.