-----------------------


Chương trình học bổng Pháp ngữ du học tại Canada năm 2018

Chương trình học bổng Pháp ngữ du học tại Canada năm 2018 đã chính thức được công bố trên trang web của Bộ đại học và trang facebook của sứ quán Canada. Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo các đường links dưới đây.

http://vied.vn/vi/tin-tuc/hoc-bong/938-chuong-trinh-hoc-bong-phap-ngu-du-hoc-tai-canada-nam-2018.html

https://www.facebook.com/CanadaInVietnam/ https://www.facebook.com/CanadaauVietnam/

https://www.facebook.com/CanadaVietnam/

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.