-----------------------


DỰ ÁN QUỐC TẾ NĂM 2015

STT

Tên dự án

Đơn vị tài trợ

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Thành lập Bộ môn Tôn giáo học và Trung tâm Tôn giáo học

Viện MWI, Cộng hoà Liên bang Đức.

2008-2018

Trung tâm Tôn giáo

2

SWEEP (Social Work  Education Enhancement  Program - Chương trình thăng tiến giáo dục công tác xã hội)

Đại học San Jose, Hoa Kỳ và quỹ USAID

2013- 2015

 

3

Dự án“Phát triển tài nguyên giảng dạy và nghiên cứu văn học Hàn Quốc ở Việt Nam” (Development Resources for Researching and Teaching Korean Literature in Vietnam)

Viện Nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc (Academy of Korean Studies)

2012-2015

Bộ môn
Hàn Quốc học

4

Quản trị quyền trẻ em để đẩy mạnh phong trào chống phân biệt đối xử với trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam (Dự án LGBT)

Chính phủ Na Uy

Giai đoạn 1

01/2014-09/2014

Giai đoạn 2

10/2014-09/2015

Khoa
Công tác
Xã hội

5

Số hóa văn bản Chăm ở Việt Nam

Northern Illinois University 
(Hoa Kỳ) 

2014-2015

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.