-----------------------


Chương trình học bổng ASEAN — Canada và phát triển trao đổi giáo dục SEED năm 2019

Nhà trường thông báo đến các đơn vị chương trình học bổng ASEAN — Canada và phát triển trao đổi giáo dục SEED năm 2019 thông tin sau: Chương trình này hỗ trợ cho ứng viên cơ hội làm nghiên cứu ngăn hạn tại các cơ sở giáo dục ở Canada, với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực Đông Nam Á và hoàn thành chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Hạn chót đăng ký chương trình là ngày: 05/3/2019.

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.