DỰ ÁN QUỐC TẾ NĂM 2014

STT

Tên dự án

Đơn vị tài trợ

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

 

 

1

 

Thành lập Bộ môn Tôn giáo học và Trung tâm Tôn giáo học

 

Viện MWI, Cộng hoà Liên bang Đức.

 

 

2008-2018

 

 

Trung tâm Tôn giáo

 

2

 

Mở chương trình cao học “Quản lý chính sách công trong bảo vệ môi trường” hợp tác với ĐH Duke (Hoa Kỳ) dưới sự chỉ đạo của ĐHQG.

 

 

Tổ chức General Electrics

 

 

 

3

 

SWEEP (Social Work  Education Enhancement  Program - Chương trình thăng tiến giáo dục công tác xã hội)

 

Đại học San Jose, Hoa Kỳ và quỹ USAID

 

2013- 2015

 

 

4

 

Dự án“Phát triển tài nguyên giảng dạy và nghiên cứu văn học Hàn Quốc ở Việt Nam” 

 

Viện Nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc (Academy of Korean Studies )

 

2012-2015

 

Bộ môn Hàn Quốc học

 5 Dự án "Tăng cường khía cạnh nghiên cứu quốc tế trong các tổ chức giáo dục đại học

 Quỹ ERAMUS MUNDU, EU 

 2012-2014  Trung tâm
NC VN&ĐNÁ

 

6

Quản trị quyền trẻ em để đẩy mạnh phong trào chống phân biệt đối xử với trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam (Dự án LGBT)

 

 

Chính phủ Na-uy


01/2014 - 09/2014

Khoa

Công tác
 Xã hội

 

7

Xây dựng khả năng áp dụng học tập phục vụ vào giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Building capacity of applying service learning into teaching and studying for teachers and students at the University of Social Sciences and Humanities –VNU-HCM)

 

 

Tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (Đức)

 

 

3/2014 -12/2014


Phòng HTQT-PTDAQT 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.