-----------------------


Chương trình tài trợ dự án của tổ chức United Board 2019 - 2020

A. Chương trình Project Grants Program 2019 - 2020 : Ứng viên đăng ký hồ sơ online. Hạn chót đăng ký chương trình là ngày 30/9/2018. 

B. Chương trình Bamboo Grants Program (BGP) 2017 - 2018: Hạn chót đăng ký chương trình là ngày 31/3/2019. 

Ứng viên vui lòng liên hệ cô Hiền Thương, Phòng HTQT - PTDAQT để được hỗ trợ thủ tục đề cử. 

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.