-----------------------


Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Kanazawa năm 2019, Nhật Bản

Nhà trường thông báo đến BCN các Khoa và Bộ môn về Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn của Đại học Kanazawa năm 2019-2020 gồm có: Chương trình A: Chương trình trao đổi sinh viên (KUSEP); Chương trình B: Chương trình văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản; Chương trình C: Chương trình trao đổi thông thường; Chương trình D: Chương trình trao đổi một học kỳ. Mỗi ứng viên chuẩn bị 2 bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Thông tin chi tiết về các chương trình và hồ sơ đăng ký tham dự sinh viên tham khảo tại: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/docs/Guidelines2019-EN.pdf. Hồ sơ và công văn đề cử sinh viên vui lòng gửi về Phòng HTQT-PTDAQT theo thời hạn tương ứng cho từng chương trình được đề cập tại công văn đính kèm.

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.