30/10/2018
Ngày 30/10/2018, Phòng Hợp tác Quốc tế - Phát triển Dự án Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đã tổ chức chương trình giảng dạy về lịch sử, văn hóa - xã hội và kinh tế Việt Nam cho 31 nhân viên Công ty Mitani Sangyo, Nhật Bản tại phòng D.201 - Cơ sở Đinh Tiên Hoàng.