04/01/2017
Sáng ngày 3/1/2017, Trường ĐH KHXH&NV đã có buổi tiếp và làm việc với GS. Jean-Yves Puyo, Giám đốc Chương trình Tiến sĩ, Đại học Pau- Vùng Adour, Cộng hòa Pháp (UPPA) về việc duy trì và phát triển chương trình hợp tác đào tạo bậc cử nhân và tiến đến chương trình cao học chuyên ngành Địa lý Môi trường giữa 2 trường.