12/06/2019

Sáng ngày 13/6/2019, tại trường ĐH KHXH&NV cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Nhà trường có buổi đón tiếp đoàn từ Trường Langara (Canada), trao đổi về việc tổ chức chương trình học tập ngắn hạn (Vietnam Study Tour) cho sinh viên Trường Langara cùng các chương trình hợp tác khác.